گروه ذهن چابک

«مشاوره و کوچینگ» در حوزه توسعه فرهنگ چابک و ناب در سازمان ها و شرکت ها و بهبود فرایندهای کسب و کارها ، راه اندازی استارتاپ ، خلق مدل کسب و کار و طراحی و تدوین ارزش پیشنهادی، و کمک به کسب و کارها و استارتاپ ها جهت بهبود فرآیند های طراحی، مدیریت و توسعه محصولات و خدمات

آخرین مقالات


دهم مهر ماه 1398

ساخت یک استارتاپ کارآمد، موفق و ضدگلوله!

استارتاپ واژه ایست که تعاریف زیادی برایش وجود دارد: یک کسب و کار نوآورانه، یک سرمایه‌گذاری جدید و دهها تعریف و تعبیر دیگر. روش‌ها و راهکارهای مختلفی برای ساخت این کسب و کارهای . . .


حامد شیدائیان
یکم مهر ماه 1398

عملیاتی ساختن استراتژی با کمک بوم مدل عملیاتی

اجرای یک استراتژی کسب و کار شامل دو گام مهم تبدیل استراتژی به مدل کسب و کار و سپس تبدیل مدل کسب و کار به مدل عملیاتی یا اجرایی است. یک ابزار عالی برای تبدیل استراتژی به مدل کسب و کار...


محمد ملکی
بیستم شهریور ماه 1398

توسعه محصول API با روش ناب

توسعه محصول API با روش ناب برگرفته از متدولوژی استارتاپ ناب است که راهکاری انقلابی برای تولید محصولات و خدمات نوآورانه محسوب می‌شود. اصل اساسی این متدولوژی، چرخه "ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری" یا Build-Measure-Learn است


حامد شیدائیان

کتاب ها


بازگشت به بالا