توجه : برای دریافت بوم مدل عملیاتی می توانید به این لینک مراجعه فرمایید!

مقدمه

اجرای یک استراتژی کسب و کار شامل دو گام مهم تبدیل استراتژی به مدل کسب و کار و سپس تبدیل مدل کسب و کار به مدل عملیاتی یا اجرایی است.

یک ابزار عالی برای تبدیل استراتژی به مدل کسب و کار، بوم مدل کسب و کار یا Business Model Canvas نام دارد که توسط الکساندر اُستروالدر در سال 2010 پیشنهاد شد. این بوم شامل 9 قسمت است که به چهار بخش تقسیم بندی می‌شوند:

• بخش جلویی شامل مشتریان هدف، ارتباطات با مشتری و کانال ها

• بخش میانی شامل ارزش پیشنهادی یا Value Proposition

• بخش زیرساختی شامل فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی و شرکای کلیدی

• بخش مدل مالی شامل جریان درآمدی و ساختار هزینه ها

حال می‌توان برای تبدیل مدل کسب و کار به یک مدل عملیاتی، ‌از بوم مدل عملیاتی یا Operating Model Canvas استفاده کرد.

بوم مدل عملیاتی چیست؟

بوم مدل عملیاتی یا Operating Model Canvas ابزاری برای بیان عملیات مورد نیاز جهت اجرایی کردن یک استراتژی کسب و کار است. این بوم از 6 بخش تشکیل شده که با واژه POLISM نیز شناخته می‌شود:

فرایندها یا Processes: یا همان زنجیره عرضه ارزش Value Delivery Chain؛ کارهای مورد نیاز جهت عرضه ارزش پیشنهادی محصول یا خدمت را مشخص می‌کند.

سازمان یا Organization: افرادی که باید کارهای فوق را انجام دهند و چگونگی سازماندهی آنها در قالب واحدهای اجرایی سازمان شما

مکان ها یا Locations: مکان هایی که باید کارها در آنجا انجام شود و دارایی ها و تجهیزات مورد نیاز در این مکانها

اطلاعات یا Information: سیستم های اطلاعاتی موردنیاز جهت پشتیبانی از کار

تامین کنندگان یا Suppliers: چه سازمان ها و شرکت هایی باید ورودی های لازم برای انجام کارها را برای ما مهیا ‌کنند و چه نوع ارتباطی با این سازمان ها داریم.

سیستم های مدیریتی یا Management Systems: فرایندهای برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، مدیریت کارایی، مدیریت ریسک، بهبود مستمر و مدیریت افراد. این سیستم‌ها متصل‌کننده سایر پنج بخش فوق هستند.

هدف از بوم مدل عملیاتی آن است که بتوانیم سازمان درست و عملیات مورد نیاز جهت عرضه ارزش پیشنهادی به مشتری هدف را طراحی کنیم. در واقع این بوم کمک می‌کند تا استراتژی را به انتخاب هایی در خصوص عملیاتها و سازمان ترجمه نمائیم.

این بوم می‌تواند برای طراحی مدل عملیاتی یک یا چند کسب و کار، یک واحد کسب و کاری، یک تیم، یک نهاد خیریه و یا حتی یک دپارتمان دولتی استفاده شود. چیزی که اهمیت دارد آن است که اطلاعاتی که در این بوم قرار می‌گیرد، بر اساس ارزش پیشنهادی به مشتری مشخص می‌شود.

ارتباط بوم مدل کسب و کار و بوم مدل عملیاتی

همانطور که شاید شما هم متوجه شده باشید، بوم مدل عملیاتی در واقع نیمه سمت چپ یا همان بخش زیرساخت بوم مدل کسب و کار را توسعه می‌دهد:

دلیل اینکه بوم مدل عملیاتی یک قدم رو به جلو نسبت به بوم مدل کسب و کار تلقی می‌شود، آن است که بر روی زنجیره کارهای لازم جهت عرضه ارزش پیشنهادی به مشتری هدف تمرکز دارد: بخش میانی بوم مدل کسب و کار.

برای مثال در خصوص راه اندازی یک رستوران ما نیاز به طراحی محیط آن، خرید مواد اولیه، فراهم کردن دستورات طبخ، پخت سفارشات، پذیرایی از مشتری و جمع آوری مبالغ پرداختی داریم. برای یک شرکت مشاوره نیز نیاز به استخدام و آموزش مشاورین، ساخت ارتباطات با کلاینت، توسعه ابزارها، بدست آوردن پروژه های مشاوره و در نهایت تحویل پروژه ها داریم. صاحبان کسب و کار گاهی اوقات در بوم مدل کسب و کار بر روی این کارهای اجرایی تمرکز نمی‌کنند و بیشتر به فعالیتها و منابع کلیدی می‌پردازند.

دلیل دیگر آن است که بوم مدل عملیاتی به ما کمک خواهد کرد تا به طراحی سازمان، افراد، سیستم های IT مورد نیاز، مکان ها و تمام جنبه های عملیاتی کسب و کار فکر کنیم که غالبا در بوم مدل کسب و کار نادیده گرفته می‌شوند.

چند مثال از بوم مدل عملیاتی

بوم مدل عملیاتی اوبر:

بوم مدل عملیاتی شرکت زارا:

بوم مدل عملیاتی اسنپ فیش:

منبع :

کتاب Operating Model Canvas ،نوشته Andrew Campbell و همکاران، انتشارات Van Haren

توجه : برای اطلاعات بیشتر در خصوص طراحی API به عنوان محصول به “کتاب API به عنوان محصول” مراجعه فرمایید!

مقدمه

توسعه محصول API با روش ناب برگرفته از متدولوژی استارتاپ ناب است که راهکاری انقلابی برای تولید محصولات و خدمات نوآورانه محسوب می‌شود. اصل اساسی این متدولوژی، چرخه “ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری” یا Build-Measure-Learn است که برای توسعه محصولات و خدمات جدید تحت شرایط عدم قطعیت بکار برده می‌شود. در واقع این روش زمانی بسیار کاربردی است که در خصوص مسائل و مشکلات مشتری و نحوه انتقال ارزش به او اطلاعات کاملی نداشته باشیم.

استارتاپ ناب یک فرایند تکرار شونده برای ساخت و بهبود محصول و یا حتی چرخش در استراتژی آن (بسته به نیازمندی های بازار) است. در چرخه “ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری” کار با یک ایده شروع می‌شود. این ایده پیاده سازی شده و در دسترس کاربران قرار داده می‌شود. داده های بازخورد کاربر اندازه‌گیری شده و بر اساس آن شناخت جدیدی از کاربر بدست می‌آید تا ایده های جدیدی در راستای بهبود محصول حاصل گردد. و چرخه ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری دوباره ادامه می‌یابد…

متدولوژی استارتاپ ناب برای توسعه محصولات API یا همان Application Programming Interfaces نیز مناسب است. ماهیت API طوری است که به سرعت قابل توسعه بوده و اندازه‌گیری بازخوردهای استفاده کاربر از آن نیز ساده می‌باشد. اما بهرحال API ها واسط هایی فنی و قراردادی هستند. فرض کنید شما یک API را توسعه داده اید و یک برنامه نویس از این API استفاده کرده است تا یک برنامه کاربردی را تولید کند. این برنامه موبایل توسط کاربران مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال اگر شما مرتبا API های خود را تغییر دهید، برنامه نویس نیز باید برنامه اش را تغییر دهد و متعاقبا کاربران نیز بایستی برنامه های خود را به روزرسانی نماید. در نهایت این اتفاق باعث ایجاد یک تجربه مشتری ضعیف خواهد شد.

توسعه محصول API با روش ناب

چرخه “ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری” سرعت بالا، هزینه کم و ریسک پایین را تضمین می‌کند. اما API ها واسط هایی فنی و در واقع توافقاتی قراردادی هستند. لذا اگر شما یک API بسازید و مرتبا بخواهید آن را تغییر دهید، قرارداد واسط را شکسته اید و مشتری نهایی ناراضی خواهد شد.

لذا بایستی چرخه “ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری” را به شکل متفاوتی بکار ببریم.

تکنیک توسعه محصول API به روش ناب شامل دو چرخه متوالی “ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری” است. با کمک این راهکار دو چرخه ای می‌توانیم در ابتدا به سرعت ایده هایمان را با کمترین تلاش و بدون شکستن قرارداد واسط API، اعتبارسنجی کنیم (انطباق مشکل/راه‌حل) . پس از اعتبارسنجی نیز می‌توان API را ساخته و بررسی کرد که ایده اعتبارسنجی شده چقدر خوب جواب می‌دهد (انطباق محصول/بازار).

چرخه اول برای اعتبارسنجی ایده بکار برده می‌شود. این چرخه تا زمانی ادامه می‌یابد که ما مسئله را درک کرده و یک راه‌حل عملی و کارآمد برای آن پیدا کرده باشیم. در این چرخه از راهکار مبتنی بر پروتوتایپ یا prototype-first استفاده می‌شود.

چرخه دوم نیز برای اعتبارسنجی راه‌حل بکار برده شده و تا زمانی ادامه می‌یابد که محصول کاملی ساخته باشیم که سودمند باشد. در این چرخه از راهکارهای تحلیلی استفاده می‌شود.

شکل زیر راهکار پیشنهادی توسعه محصول API با روش ناب را نشان می‌دهد:

اولین چرخه را سیکل نمونه سازی یا Prototyping Cycle و دومین چرخه را سیکل تحقق Realization Cycle نیز می‌نامیم. فلش آبی رنگ در شکل فوق نشان می دهد که هر دو چرخه، بخشی از یک فرایند متوالی از ایده اولیه تا محصول نهایی هستند. در واقع می‌توان گفت که فرایند فوق یک فرایند اعتبارسنجی-توسعه-تائید است.

چرخه مبتنی بر پروتوتایپ

در این چرخه ما مشتریان و کاربران اولیه را می‌شناسیم. در شروع ما فقط یک ایده از مشکلات واقعی مشتری و کاری که باید برایشان انجام شود، داریم. بنابراین در این چرخه تمرکز اصلی ما روی درک بهتر مشکل و یافتن راه‌حلی درست از طریق محصول API است. این موضوع تحت عنوان انطباق مشکل-راه‌حل نیز شناخته می‌شود. برای دستیابی به این هدف، از اصل “ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری” استفاده می‌کنیم:

ساخت پروتوتایپ API:

در اولین قدم بایستی قابلیت های محصول که باعث شکل گیری ارزش پیشنهادی ما می‌شود را مشخص کنیم. با استفاده از قابلیت های محصول (که به آن قابلیت های کسب و کاری نیز گفته می‌شود) می‌توانیم قابلیت های فنی API را مشخص نمائیم. سپس می‌توانیم واسط API را طراحی کنیم. توجه کنید که اگرچه داشتن دانش عملیاتی در خصوص برنامه های زیرساخت یا backend اهمیت دارد، اما نباید قابلیت های واسط API را به قابلیت های واسط backendتان نگاشت کنید. بخاطر داشته باشید که در ابتدا باید مطمئن شوید API شما مشکل مشتری را حل کند. بنابراین می‌توانید بدون نیاز به دسترسی به backend، پروتوتایپ را با mock کردن خروجی مورد انتظار بوجود آورید.

عوامل اصلی موفقیت در پروتوتایپ سازی API سرعت و هزینه های پایین هستند. برای رسیدن به این هدف می‌توانید یک API قابل استفاده از روی توصیف API (برای مثال Swagger) ایجاد نمائید. در نتیجه شما یک توصیف از API، یک پروتوتایپ API برای عرضه به مشتری و مستنداتی برای به اشتراک گذاری با او در اختیار خواهید داشت

اندازه‌گیری با استفاده از بازخوردهای مشتری:

به دو دلیل می‌خواهیم بازخورد مشتری یا پذیرندگان اولیه API را در خصوص محصول‌مان گردآوری کنیم:

• درستی‌سنجی مسئله: آیا ما به درستی متوجه مشکل یا همان مسئله مشتری شده‌ایم؟

• درستی‌سنجی راه‌حل: آیا راه‌حل درستی برای مسئله مهیا کرده ایم؟

تجربه نشان می‌دهد که گرفتن بازخورد از مشتری به صورت رو-در-رو بسیار ضروری است. این موضوع به شما کمک می‌کند تا رابطه‌ای خوب و مبتنی بر اعتماد با مشتری ایجاد کرده و در فضایی شفاف با او به گفتگو بپردازید.

زمانیکه مشتری را ملاقات می‌کنید، مطمئن شوید که مناسب ترین فرد در گردآوری بازخورد از طرف مشتری حضور داشته باشد. ما نمی‌خواهیم زمان خودمان و آنها را با یک جلسه بی فایده هدر بدهیم. بنابراین از مشتری بخواهید که همیشه افراد زیر در گفتگوها حضور داشته باشند:

• مالک کسب و کار یا Business Owner: حضور او برای درک مسئله کسب و کاری لازم است.

• معمار سیستم: او راه‌حل شما، وابستگی های فنی و تاثیرات آنها را درک خواهد کرد.

• مهندس: او بایستی از API برای پیاده سازی برنامه کاربری استفاده کند. او می‌تواند سادگی استفاده از API و طراحی درست آن را بررسی نماید.

برای گردآوری مجموعه بازخوردهای مشتری بایستی قدم های زیر را بردارید:

1. سناریو یا Use Case را به نمایندگان مشتری ارائه دهید.

2. توضیح دهید که پروتوتایپ API چگونه بایستی استفاده شود تا مسئله مشتری مرتفع گردد.

3. از مشتری بخواهید تا یک بازخورد ساخت یافته از طریق یک فرم بازخورد را به شما ارائه دهد.

هدف از بازخورد ساخت یافته آن است که موارد زیر درستی‌سنجی شوند:

• آیا متوجه مشکل/مسئله مشتری شده ایم؟

• آیا «کاری که باید انجام شود» یا Job to be Done مشتری را فهمیده ایم؟

• آیا راه‌حل ما پاسخگوی این نیازها است؟

برای این منظور لازم است سوالات زیر را در فرم بازخورد از مشتری بپرسیم:

• این سناریو چقدر مرتبط با مشکل شماست؟ (از “نه چندان مرتبط” تا “خیلی مرتبط”)

• API چقدر خوب مشکل شما را حل می‌کند؟ (از “اصلا حل نمی‌کند” تا “بخوبی حل می‌کند”)

• با جزئیات بیشتری در خصوص پاسخ تان به دو سوال فوق توضیح دهید.

• سایر توضیحات

معمولا مشتریان دوست دارند بیشتر در خصوص سناریو بحث کنند تا اینکه توضیحاتی را برای ما بنویسند. اشکالی ندارد…

سعی کنید نکته های مشتری را یادداشت کنید. سوالات «چرا»ی زیادی از او بپرسید تا بتوانید اهداف و انگیزه های او را به درستی درک کنید. در غیراینصورت شما فقط «اسب سریعتری» پیاده سازی خواهید کرد:

“اگر از مردم می‌پرسیدم که چه می‌خواهند، آنها می‌گفتند یک اسب سریعتر – هنری فورد”

یادگیری از بازخورد مشتری:

اکنون زمان آن رسیده که با استفاده از بازخوردهای کسب شده، به شناخت و یادگیری از مشتریان اولیه برسید. توجه کنید که بازخورد مشتری یک مجموعه از نیازمندی ها نیست، بلکه هدف آن است که به شما کمک کند تا مسئله درست را حل کنید و محصول درستی را شکل دهید. بازخورد مشتری می‌تواند به شما کمک کند تا قابلیت ها را بر اساس ارزشی که ایجاد می‌کنند، اولویت بندی نمائید.

چرخه مبتنی بر تحلیل

هدف اصلی این چرخه، تائید کمّی میزان مطلوبیت و خوب بودن ارزش پیشنهادی محصول برای مشتریان است. برای دستیابی به این هدف نیز از اصل “ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری” استفاده می‌کنیم:

ساخت:

اکنون شما می‌دانید که چگونه APIتان را با تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارید و یا با پلتفرم مدیریت APIای انتخابی تان، پیاده سازی نمائید. در زمان ساخت API مطمئن شوید که شاخص های کلیدی را در Logهای مناسب ثبت می‌کنید تا بتوانید آنها را تحلیل نمائید

اندازه‌گیری با استفاده از تحلیل:

این اندازه‌گیری فقط در خصوص تعداد درخواست ها، نرخ درخواست های موفق و یا تعداد مشتریان نیست، بلکه در خصوص اندازه‌گیری ارزش مهیا شده برای مشتری در هر فراخوانی API می‌باشد.

هدف اصلی آن است که ببینیم چقدر خوب توانسته ایم ارزش پیشنهادی‌مان را به مشتریان منتقل سازیم. توجه کنید که نتایج عددی (برای مثال تعداد درخواست های موفق) بایستی برای کسب شناخت از مشتری و شناسایی فرصت‌های بهبود مورد استفاده قرار گیرند.

یادگیری:

برای یادگیری بایستی داده ها و شاخص های استخراج شده را تحلیل کنید. روش‌های بصری سازی یا Visualization برای درک داده و کسب بینش در خصوص مشتری بسیار مفید هستند. این شاخص ها را به شکل یک داشبورد در اختیار همه اعضای تیم قرار دهید تا در فرایند توسعه محصول API به روش ناب سهیم باشند.

منبع

Lean API Product Development , Amancio Bouza, March 2019

مقدمه

چرا از هر 10 ایده محصول، 9 تای آنها شکست می‌خورند؟ و چگونه می‌توان از آن دوری جست؟

خیلی از شرکت ها کارشان را با یک ایده تازه برای محصول شروع می‌کنند و معتقدند که مشتریان، این ایده را دوست داشته و محصول را خواهند خرید. شرکت ماهها و شاید سالها وقت صرف کرده و محصول را به شکلی “عالی” ایجاد می‌کند.

اما آنها هیچگاه ایده خود را با مشتری اعتبارسنجی نکرده و یا آن را در مراحل اولیه در بازار تست نکرده اند. این واقعیت، دلیل شکست تدریجی برخی از این شرکت ها در زمان تولید محصولات جدید است که هزینه زیادی نیز به دنبال خواهد داشت.

روش استارتاپ ناب یا همان Lean Startup یک راهکار علمی و پراستفاده برای توسعه و مدیریت مدل‌های کسب و کاری و محصولات نوآورانه مشتری-محور است. این روش کمک می‌کند تا با کمک تکنیک های چابک بتوان محصول را سریعتر در اختیار مشتری قرار داد.

روش استارتاپ ناب در زمان ترسیم استراتژی محصول، تعیین تاکتیکها و پیاده سازی آنها، به شما این امکان را می‌دهد که کشش به سمت محصول‌تن را در چرخه های یادگیری سریع به حداکثر برسانید. این کار با کمک راهکارهایی چون چرخش یا Pivot (تغییر استراتژی بر اساس بازخورد از مشتری)، شناسایی و کاهش ریسک ها و عدم قطعیتها، و عرضه و تست زودهنگام محصول امکان پذیر است.

استارتاپ ناب یک راهکار نوآورانه برای توسعه محصولات جدید تحت شرایط عدم قطعیت بسیار بالا است.

در ادامه این مقاله چهار شعار اصلی روش استارتاپ ناب را معرفی خواهم کرد که به شما کمک می‌کند تا از یک ایده به یک محصول موفق برسید:

شعار شماره 1: عدم قطعیت و ریسک ها را حذف کنید

ریسک ها و عدم قطعیت های زیادی در توسعه یک محصول جدید بوجود می‌آید. نوآوری به معنای آن است که شما باید مرتباً شکست بخورید، در واقع 90 درصد مواقع شکست خواهید خورد. بله، درست است؛ اما گزینه دیگری نیز وجود دارد …

در روش استارتاپ ناب بجای هرج و مرج می‌توانید با استفاده از راهکارهایی برای تست مداوم یک چشم انداز، کاهش ریسک و انطباق محصول، نظم را بوجود آورید.

ناب بودن فقط به معنای صرف هزینه کمتر یا شکست سریع و ارزان نیست؛ بلکه درباره استفاده از یک فرایند و یک متدولوژی برای توسعه کارآمد محصول موفق است.

بوم ناب (شکل زیر) به شما کمک می‌کند که محصول‌تان را ارائه کرده و ریسک های عمده و عدم قطعیت موجود در آن را شناسایی کنید و استراتژی کاهش آنها را مشخص نمائید.

شعار شماره 2: هوشمندانه‌تر کار کنید، نه سخت‌تر

در روش استارتاپ ناب فرض شده که توسعه هر محصول جدید، یک آزمایش بزرگ است و باید در آن به یک سوال مهم پاسخ داده شود:

آیا باید این محصول ساخته شود؟ آیا مشتری به آن نیاز دارد؟ آیا با این محصول یا خدمت، کسب و کار موفقی خواهیم داشت؟

این آزمایش فراتر از یک تمرین دانشگاهی است. اگر محصول شما موفق بشود، می‌توانید با کمک کاربران اولیه آن یک کمپین راه اندازی کرده و بطور مستمر، محصول و تیم را توسعه دهید.

در اینصورت زمانیکه به نقطه تناسب بازار یا market-fit برسید، محصول‌تان یک پایگاه خوب از مشتریان خواهد داشت، تقاضا برای آن وجود دارد و قادر است مشکلی از مشتری را برطرف سازد.

روش استارتاپ ناب به شما کمک می‌کند تا مطلوب بودن، ارزشمندی و عملی بودن یک محصول را مهیا سازید.

شعار شماره 3: یک کمّینه محصول پذیرفتی یا MVP بسازید

جزء کلیدی روش استارتاپ ناب، چرخه ای به نام ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری یا build-measure-learn است. در اولین گام بایستی مشکل و یا مسئله ای را کشف کنید که باید حل شود. سپس این چرخه آغاز می‌شود …

در ابتدای چرخه یک کمیّنه محصول پذیرفنی یا Minimum Viable Product می‌سازید که مشکل یا مسئله مورد نظر را حل کند. هدف آن است که هر چه زودتر به فرایند یادگیری برسید. برای اندازه‌گیری و یادگیری، نیاز به شاخص‌های درستی دارید که به سوالات علت و معلولی شما پاسخ دهند.

برای اینکار معمولا از یک روش توسعه تحقیق به اسم “پنج چرایی” یا Five Why استفاده می‌شود. در این روش سوالات ساده ای پرسیده می‌شود تا چرایی مشکل مورد بررسی قرار گیرد.

اگر فرایند اندازه‌گیری و یادگیری را به درستی انجام دهید، مشخص می‌شود که آیا مدل کسب و کاری شما درست بوده است یا نه. اگر نه، شاید باید اصلاحاتی ساختاری در آن انجام دهید: برای مثال چرخش: تست یک فرضیه جدید در خصوص محصول، استراتژی آن و یا موتور رشد محصول.

به ایجاد ارزش برای مشتری با کمترین میزان تلاش فکر کنید. برای رسیدن به این هدف، یک MVP بسازید. از آن استفاده کنید تا محصول تان را تست کرده و در خصوص نیازهای مشتری، بیشتر یاد بگیرید.

شعار شماره 4: یادگیری اعتبارسنجی شده

چگونه می‌توان میزان پیشرفت در توسعه محصولات نوآورانه را اندازه گیری کرد؟ پاسخ، یادگیری اعتبارسنجی شده یا Validated Learning است. یک روش دقیق برای نشان دادن پیشرفت در زمان وجود عدم قطعیت شدید…

زمانیکه از این روش استفاده می‌شود، روند توسعه به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. چون روی انجام کارهای درست تمرکز کرده اید –چیزی که مشتری می‌خواهد-، نیازی نیست که زمان زیادی را منتظر رونمایی از نسخه اولیه محصول بمانید تا بعد از آن بتوانید مسیر توسعه را تغییر دهید. در عوض می‌توانید بطور مداوم نقشه راه محصول را بر اساس بازخورد گرفته شده از مشتری و شاخص های اندازه گیری شده، اصلاح کنید.

چرخه ساخت-اندازه‌گیری-یادگیری را استفاده کرده و خوشحال باشید! زیرا این چرخه شما را به یک محصول موفق نزدیکتر می‌کنند.

جمع بندی

روش استارتاپ ناب با این هدف ابداع شد که شانس شرکت ها، بخصوص استارتاپها، برای تبدیل یک ایده نوآورانه به یک محصول موفق افزایش یابد.

با کمک بوم ناب می‌توانید محصول تان را توصیف دقیقا کرده و ریسک های آن را مشخص نمایید. عمر ما آنقدر زیاد نیست که چیزی را بسازیم که هیچکس آن را نخواهد. بنابراین سوال این است که آیا محصول ما ارزش ساخت را دارد یا خیر.

توسعه یک MVP کمک می‌کند تا با کمترین تلاش، محصول را در مراحل اولیه توسعه تست کرده و یک پایگاه اولیه از مشتریان (پذیرندگان اولیه محصول) ایجاد کنید.

در روش استارتاپ ناب توسعه محصول یک آزمایش بزرگ در نظر گرفته می‌شود. شکست بایستی تبدیل به یادگیری شود. یادگیری اعتبارسنجی شده به شما کمک خواهد کرد تا فرضیات‌تان را تست کرده و یادبگیرید.

به یاد داشته باشید که: هر شکست، شما را یک قدم به محصول موفق نزدیک می‌کند.

منبع

From an Idea to a Successful Product, Amancio Bouza, 2018