تدبیر اندیشی برای محصول

تدبیر اندیشی برای محصول

تدبیر اندیشی برای محصول

توسعه یک محصول موفق، فقط وابسته به شانس، یک ضربه هوشمندانه و یا به سختی تلاش کردن نیست. گرچه این عوامل قطعا کارساز هستند، اما موفقیت یک محصول با گرفتن تصمیمات استراتژیک درست آغاز می شود

اصول طراحی محصول

اصول طراحی محصول

اصول طراحی محصول

کتابها و منابع زیادی در حوزه نوظهور طراحی محصولات تکنولوژیک وجود دارند که مهارت‌های پایه‌‌ای مانند طراحی بصری، طراحی واسط کاربر، نمونه سازی و طراحی تعامل و حرکت را پوشش می‌دهند

به عنوان یک محصول API

به عنوان یک محصول API

به عنوان یک محصول API

ای پی آی ها راهکاری جهت ارتباط بین برنامه ها و تبادل داده بین آنها هستند. آنها فرایندهای تجاری، سرویس ها، محتوا، داده ها و به عبارتی، دارایی های دیجیتالی یک سازمان را در دسترس توسعه دهندگان برنامه های کاربردی قرار می دهند تا آنها بتوانند برای مشتریان خلق ارزش کنند

چابک برای همه

چابک برای همه

چابک برای همه

این کتاب کاربردی به تمام افراد تاثیرگذار در سازمان‌ها و در همه حوزه‌ها – از مربیان چابک، مالکان محصول و مهندسین گرفته تا بازاریاب‌ها و مدیران اجرایی - کمک می‌کند تا بتوانند از «چابک» به منظور موفقیت در سازمان خود استفاده نمایند.

بازگشت به بالا