چارچوب دگرگونی چابک ما که برای سازمان ها، شرکت ها و استارتاپ های حوزه های مختلف تکنولوژی طراحی شده است، به شما اجازه می دهد تا بتوانید اصول، ارزش ها و راهکارهای عملی چابکی را در سازمان تان پیاده سازی نمائید.

API ها دیگر یکسری سرویس های نرم افزاری فنی نیستند که توسط مهندسین خلق شده و اجزای یک سیستم توزیع شده را به هم متصل سازند. API ها اکنون می توانند بطور مستقیم باعث خلق نوآوری و کسب درآمد شوند.

چارچوب طراحی محصول و تجربه کاربری (ProductDesing And UX Coaching)


چارچوب طراحی محصول و تجربه کاربری


بازگشت به بالا