چابک سازی سازمانی (Enterprise Agile Transformation)


چارچوب تحول چابک ما که برای سازمان ها، شرکت ها و استارتاپ های حوزه های مختلف تکنولوژی طراحی شده است، به شما اجازه می دهد تا بتوانید اصول، ارزش ها و راهکارهای عملی چابکی را در سازمان تان پیاده سازی نمائید.

1. ارزیابی سریع سازمان


در این گام ما سازمان شما را بررسی وعارضه یابی کرده و فرایند توسعه محصول‌تان و نقشه راه آن را از ابتدای گام ایده پردازی تا توسعه و استقرار محصول مورد ارزیابی قرار می دهیم.

2. بوت کمپ های آموزشی


بوت کمپ های آموزشی جهت بهبود سطح دانش کارکنان نسبت به اصول و راهکارهای چابکی جهت تحول دیجیتال.

3. کوچینگ تخصصی


در این گام ما در کنار شما حضور داریم تا بتوانید انطباق با اصول و ارزش های چابکی و ناب بودن و راهکارهای عملی برای توسعه محصولات مشتری-محور را شتاب ببخشید.

1. ارزیابی سریع سازمان

این ارزیابی کمک خواهد کرد تا شتابدهی به فرایند چابک سازی در ابعاد مختلف در فازهای بعدی قابل انجام باشد. ما با استفاده از یک راهکار علمی و سیستماتیک داده های متنوعی را از وضعیت فعلی جریان ارزش در سازمان شما، تجربه و نقشه سفر مشتری، ساختار مدیریت و رهبری سازمانی، فرهنگ کاری، فرهنگ DevOps، بدهی های فنی، شفافیت سازمانی و سهولت تغییرات استراتژیک در سازمان استخراج خواهیم کرد. در انتهای این فاز شکاف های موجود در مجموعه، راهکارهای قابل اجرا و نقشه راه کاهش اتلاف و افزایش بهره وری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

2. بوت کمپ های آموزشی

در این گام یک بوت کمپ یک هفته ای در سازمان شما برگزار خواهد شد تا افراد مختلف سازمان شما (مهندسین نرم افزار، مدیران و مالکان محصول، اسکرام مسترها، مهندسین تضمین کیفیت، رهبران و مدیران اجرایی سازمان) با اصول چابکی بطور عملی آشنا شوند. شعار ما «کار عملی بیشتر، آموزش تئوری کمتر» است و می کوشیم مفاهیم پایه ای و اصول چابکی، ناب، کانبان، استارتاپ ناب، رهبری چابک و DevOps را به شما آموزش دهیم.

3. کوچینگ تخصصی

ما با تیم های مختلف محصول در سازمان شما کار می کنیم تا فرهنگ بهبود مستمر و توانایی عرضه سریع محصولات باکیفیت به مشتری را در خود نهادینه کنند. مربیان ما تیم های شما را در خصوص بکارگیری این مهارت ها جهت عرضه مستمر محصول به مشتری راهنمایی خواهند کرد.


بازگشت به بالا