آموزش


برگزاری دوره ها و بوت-کمپ های تخصصی در سازمان ها، شرکت ها و موسسات آموزشی معتبر

1. اصول تجارت الکترونیک

✔ تفکر طراحی محصول

✔ کسب و کار الکترونیک

✔ کسب و کارهای B2C، B2B، C2C و ...

✔ مفاهیم پرداخت الکترونیک

✔ مدل‌های کسب و کار در تجارت الکترونیک


2. کارآفرینی در عصر دیجیتال

✔ خلق ارزش پیشنهادی

✔ مدل‌های کسب و کار استارتاپی

✔ نوآوری و خلاقیت در کسب و کار

✔ طرح کسب و کار و بوم مدل کسب و کار

✔ جذب سرمایه برای استارتاپ

✔ برندینگ استارتاپ


3. استارتاپ ناب

✔ اصول ناب و چرخه ساخت، سنجش یادگیری

✔ بوم ناب

✔ چرخه عمر استارتاپ ناب

✔ سنجش استارتاپ و چرخش

✔ گسترش مشتریان با هک رشد

✔ تجربه کاربری ناب


4. طراحی محصولات دیجیتال

✔ تفکر طراحی محصول

✔ تولید و بررسی ایده‌های طراحی

✔ تحقیق در خصوص کاربر و مدل Job-to-be-Done

✔ مسیر رضایتمندی

✔ چارچوب طراحی محصولات استارتاپی

✔ روانشناسی، فرهنگ و طراحی محصولک

✔ طراحی واسط کاربری (UI Design)


5. تجربه کاربری در محصولات دیجیتال

✔ اصول تجربه کاربری و مشتری (UX/CX)

✔ کاربردپذیری

✔ دسترس پذیری

✔ معماری اطلاعات و طراحی تعامل

✔ تحقیق در خصوص کاربر

✔ پرسُنای کاربر

✔ تجربه کاربری ناب (Lean UX)


6. اصول چابکی در توسعه محصولات دیجیتال

✔ اصول و ارزش‌های جنبش چابک

✔ مشتری محور بودن در چابکی

✔ همکاری مداوم در تیم‌های چابک

✔ برنامه ریزی برای عدم قطعیت

✔ سازمان‌های چابک

✔ رهبری چابک


7. مفاهیم چارچوب اسکرام

✔ توسعه چابک محصول با تکرار

✔ معرفی اسکرام و ویژگی‌های آن

✔ روش کار چارچوب اسکرام

✔ مصنوعات و رویدادها در اسکرام

✔ نقش اسکرام مستر

✔ مالکیت محصول در اسکرام


8. مدیریت استراتژیک محصول

✔ چشم انداز محصول و ویژگی‌های آن

✔ استراتژی محصول و نوآوری در آن

✔ چرخه عمر محصولات دیجیتال

✔ شاخص‌های ارزیابی استراتژی محصول

✔توسعه استراتژی و درستی سنجی آن

✔ نقشه راه محصول و توسعه آن

✔ مدیریت محصول و تجربه کاربری (UX)


9. مفاهیم DevOps

✔ اصول DevOps و مزایای آن

✔ فرهنگ بهبود مستمر، تجربه کردن و شجاعت در تیم

✔ اصول کایزن و شش سیگما

✔ رهبری تیم DevOps و خودمدیریتی

✔ ارتباط DevOps با چابکی و ناب بودن

✔ عرضه مستمر محصول و خودکارسازی


10. بازاریابی و تبلیغات دیجیتال

✔ مبانی بازاریابی اینترنتی

✔ تولید و بازاریابی محتوا

✔ بازاریابی و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

✔ بهینه سازی سایت (SEO)

✔ تبلیغات آنلاین

✔ بِرندسازی دیجیتال

✔ تدوین کمپین تبلیغاتی


بازگشت به بالا