بوم کارآفرینی منظم (Disciplined Entrepreneurship Canvas)

این بوم خلاصه ای از چارچوب کارآفرینی منظم در ایجاد یک کسب و کار استارتاپی است. در واقع در این بوم شما کی توانید ببینید که چه کارهایی را انجام داده اید و کدام کارها باقیمانده است. بوم شامل ده ناحیه است که به 24 گام چارچوب کارآفرینی منظم نگاشت می شوند: بخش اول: دلیل وجودی یا همان انگیزه ها، ارزشها و دارایی های اولیه بنیانگذار استارتاپ (گام صفر)؛ بخش دوم: بازار اولیه شامل بازار خط مقدم ساحلی، سهم از کل بازار و پرسنای مشتری (گام های 1، 2، 3، 4، 5 و 9)؛ بخش سوم: ایجاد ارزش (گام های 6 تا 8)؛ بخش چهارم: مزیت و جایگاه رقابتی (گام های 10 و 11)؛ بخش پنجم: فرایند کسب مشتری (گام های 12 و 13 و پنجره فرصت)؛ بخش ششم: واحدهای اقتصادی محصول شامل مدل کسب و کار و تخمینی از هزینه ها و درآمدها (گام های 15، 16، 17 و 19)؛ بخش هفتم: فروش شامل کانال ها و قیف فروش (گام 18)؛ بخش هشتم: مسائل اقتصادی کلی (قدری از گام 19)؛ بخش نهم: طراحی و ساخت شامل فرضیات کلیدی، MVBP و شاخص های ارزیابی (گام های 20 تا 23)؛ بخش دهم: مقیاس گذاری شامل برنامه محصول پس از بازار اولیه و بازارهای آتی (گام های 14 و 24).

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .