نقشه همدلی (Empathy Map)

همدلی عبارت است از توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آنها. نقشه همدلی ابزاری متداول برای تهیه بینش و درکی عمیق تر از ذهن مشتری ، خواسته ها، نیازها و توقعات اوست است. این نقشه ۶ جنبه مختلف از کاربر یا مشتری هدف را بررسی میکند: 1) آنجه فکر می کند و احساس می کند؟ (رویاها و آرزوهای او چیست و چی چیزی حال او را خوب می کند و به او انگیزه می دهد؟ چه چیزهایی او را سرخورده و ناراحت می کند؟ چطور حس می کند که کاری را بخوبی انجام داده است؟) 2) آنچه او می شوند؟ (دوستانش چه می گویند؟ چه چیزی روی آنها تاثیر می گذارد و چه کسانی او را به چالش می کشد؟) 3) آنچه می بیند؟ (محیط اطراف او و نحوه برقراری ارتباط با اطرافیان) 4) آنچه می گوید و آنچه انجام می دهد؟ (صحبت های او با دوستان، اطرافیان و همکاران چیست؟ چه کارهایی در محیطش انجام می دهد و روزش را چگونه می گذارند؟) 5) منافع او چیست؟ (نیازهای او چیست و موفقیت را به چه شکل اندازه می گیرد؟ 6) دردهایش کدام است؟ (با چه ترس ها، ناامیدی ها، موانع و چالش هایی مواجه است؟)

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .