نقشه راه محصول هدف گرا (GO Product Roadmap)

برخلاف اکثر نقشه های راه محصول، نقشه راه GO یک نقش هراه هدف گرا (Goal-Oriented) است. اهدافی مانند جذب کاربر، فعالسازی او و یا حفظ کاربر نقشی اساسی را در این نقشه راه بازی می کنند. این رویکرد باعث تغییر نگرش از گفتگو در خصوص قابلیت ها به سوی توافق بر سر اهداف استراتژیک، گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری درست و انطباق و همسو شدن با ذینفعان می شود. نقشه راه محصول GO برای ساخت محصولاتی با کمک متدولوژی های استارتاپ ناب و اسکرام طراحی شده است. بخش اهداف دلایل ساخت این انتشار از محصول، بخش قابلیت ها مشخص کننده ویژگی های سطح بالای محصول جهت برآورده سازی اهداف، و بخش شاخصها معین کننده سنجه های ارزیابی برآورده شدن اهداف است.

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .