بوم محصول (Product Canvas)

بوم محصول به شما کمک می کند تا محصولی با تجربه کاربری (UX) عالی و قابلیت های درست بسازید. این ابزار چابکی و UX را با بکارگیری داستان های کاربر (user stories) همراه با پرسناها (persona)، استوری بوردها، سناریوها، اسکچ های طراحی و سایر عناصر UX ادغام می کند. این بوم برای بکارگیری در استارتاپ ناب، UX ناب، تولید مدل کسب و کار و اسکرام طراحی شده است. این بوم با ادغام طراحی مبتنی بر کاربر و تکنیک های چابک، از Lean UX پشتیبانی می کند. بخش هدف اهداف محصول یا یک انتشار از محصول را مشخص می کند. بخش شاخصها مشخص کننده سنجه های برآورده شدن اهداف است. بخش گروه هدف مشتریان و کابران هدف را مشخص می کند (پرسُنا). بخش تصویر کلی معین کننده نحوه برآورده سازی اهداف پرسُنا است (با کمک عناصر UX). بخش جزئیات محصول نیز اهداف چرخه تکرار بعدی را معین می کند.

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .