تابلو چشم انداز محصول (Product Vision Board)

تابلوی چشم انداز محصول یک ابزار ساده اما قدرتمند برای ترسیم استراتژی محصول است. بخش بالایی آن چشم انداز نام دارد. این بخش هدف اصلی شما را به شکل یک عبارت کوتاه نشان می دهد. بخش میانی و سمت چپ، گروه هدف نام دارد. این قسمت، بازار و یا بخشی از بازار هدف شما و مشتریان و کاربران تان را مشخص می کند. بخش میانی بعدی، نیازها نام دارد که ارزشی که محصول شما برای گروه هدف خلق می کند، مشکلی که از گروه هدف حل می کند، و یا منفعتی که مهیا می کند را مشخص می سازد. بخش محصول مشخص می کند که چه چیزی محصول شما را ویژه و برجسته می سازد. این بخش همچنین مشخص می کند که آیا برای سازمان شما معقول است که محصول را توسعه بدهد یا نه. آخرین بخش میانی که اهداف تجاری نام دارد، منافع کسب و کاری شما از محصول را نشان می دهد – ارزشی که محصول بایستی برای شرکت شما خلق کند.

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .