الگوی هدف اسپرینت (Sprint Goal Template)

کار با اهداف اسپرینت یک راهکار عملی بسیار قدرتمند و موثر در اجرای موثر چارچوب اسکرام است. این اهداف دلیل اجرای یک اسپرینت را مشخص کرده و یک هدف مشترک بین اعضای تیم را مهیا می سازند. متاسفانه بسیاری از مالکان و مدیران محصول و تیم های چابک از اهداف اسپرینت استفاده نکرده و یا به درستی آنرا بکار نمی گیرند (اهداف اسپرینت بیشتر برای مشخص کردن داستان های کاربر استفاده می شود تا دلیل بنیادین انجام این چرخه از کار). الگوی اهداف اسپرینت که توسط رومن پیچلر ابداع شده به شما کمک می کند تا اهداف مورد نظرتان را با پاسخ دادن به این پرسشها بیان کنید: چرا می خواهید این اسپرینت را انجام دهید؟ چگونه می خواهید به اهداف آن برسید؟ و چگونه می دانید که اهداف برآورده شده است؟

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .