بوم ارزش پیشنهادی (VALUE PROPOSITION CANVAS)

محصول یا خدمات کسب ‌وکار شما ممکن است کاملا نو و خلاقانه، منطبق با فناوری روز و با برنامه و سرمایه‌گذاری مناسب خلق شود، اما تا زمانی که ارزشی برای مشتری طراحی و ارائه نکنید موفق نخواهید بود. باید چیزی خلق کنید که مشتری محصول یا خدمات شما را به سایرین ترجیح دهد و به آن وفادار باشد. این همان مفهوم ارزش پیشنهادی است. بوم طراحی ارزش پیشنهادی از دو بخش تشکیل شده است. با استفاده از پروفایل مشتری درک واضح تری از مشتری پیدا می کنید و با استفاده از نقشه ارزش، چگونگی ایجاد ارزش برای آن مشتری را توصیف می کنید. هنگامی که این دو بخش در راستای یکدیگر باشند، به تناسب بین آنها دست خواهید یافت: 1) پروفایل مشتری توصیف کننده بخش مشتری خاص در مدل کسب و کارتان به صورت ساختارمند و با جزئیات بیشتر است. این پروفایل، مشتری را به کارها، دردسرها و منفعت ها تقسیم می کند کارها و خدمات چیزهایی را توصیف می کند که مشتریانتان در شغل یا زندگی خود سعی در انجام آن دارند. دردسرها توصیف کننده هرچیزی است که مشتری شما را قبل، درحین و بعد از تلاش برای انجام کاری آزار می دهد یا به بیان ساده از انجام دادن یک کار جلوگیری می کند. منفعت ها نتایج و فایده هایی را توصیف می کنند که مشتریانتان در طلبشان هستند. 2) نقشه ارزش پیشنهادی ویژگی های ارزش پیشنهادی در مدل کسب و کارتان را به صورت ساختارمند و با جزئیات توصیف می کند. این نقشه، ارزش پیشنهادیتان را به محصولات و خدمات، کاهندگان درد و منفعت سازها تقسیم می کند. محصولات و خدمات به مشتریانتان کمک می کند تا کارهای کارکردی، اجتماعی یا احساسی خود را انجام دهند یا نیازهای اولیه خود را برآورده کنند. کاهندگان درد توصیف می کنند که دقیقا چگونه محصولات و خدماتتان دردسرهای خاصی از مشتری را برطرف می کنند. منفعت سازها نیز توصیف می کنند که چگونه محصولات و خدماتتان برای مشتری منفعت ایجاد می کند.

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .