چارچوب چابک سازی سازمانی (Enterprise Agile Transformation)

چارچوب تحول چابک ما که برای سازمان ها، شرکت ها و استارتاپ های حوزه های مختلف تکنولوژی طراحی شده است، به شما اجازه می دهد تا بتوانید اصول، ارزش ها و راهکارهای عملی چابکی را در سازمان تان پیاده سازی نمائید.

1. ارزیابی سریع سازمان


در این گام ما سازمان شما را بررسی وعارضه یابی کرده و فرایند توسعه محصول‌تان و نقشه راه آن را از ابتدای گام ایده پردازی تا توسعه و استقرار محصول مورد ارزیابی قرار می دهیم.

2. بوت کمپ های آموزشی


بوت کمپ های آموزشی جهت بهبود سطح دانش کارکنان نسبت به اصول و راهکارهای چابکی جهت تحول دیجیتال.

3. کوچینگ تخصصی


در این گام ما در کنار شما حضور داریم تا بتوانید انطباق با اصول و ارزش های چابکی و ناب بودن و راهکارهای عملی برای توسعه محصولات مشتری-محور را شتاب ببخشید.

1. ارزیابی سریع سازمان

این ارزیابی کمک خواهد کرد تا شتابدهی به فرایند چابک سازی در ابعاد مختلف در فازهای بعدی قابل انجام باشد. ما با استفاده از یک راهکار علمی و سیستماتیک داده های متنوعی را از وضعیت فعلی جریان ارزش در سازمان شما، تجربه و نقشه سفر مشتری، ساختار مدیریت و رهبری سازمانی، فرهنگ کاری، فرهنگ DevOps، بدهی های فنی، شفافیت سازمانی و سهولت تغییرات استراتژیک در سازمان استخراج خواهیم کرد. در انتهای این فاز شکاف های موجود در مجموعه، راهکارهای قابل اجرا و نقشه راه کاهش اتلاف و افزایش بهره وری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .