چارچوب API به عنوان محصول (API Coaching)

ما در این چارچوب به سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارهای مختلف خدمات مشاوره خواهیم داد و آنها را کمک خواهیم کرد که چگونه دارایی های دیجیتالی خود را به شکل سرویس های نرم افزار و به شکل API به توسعه دهندگان و شرکت های همکار عرضه کرده و از آنها درآمد کسب کنند.

1. ترسیم استراتژی برنامه API و زنجیره ارزش آن

2. طراحی ارزش پیشنهادی، تجربه توسعه دهندگان (DX) و مدل کسب و کار API

3. برنامه مدیریت چرخه عمر API

4. برپاسازی تیم مورد نیازمحصول

5. طراحی و پیاده سازی API

6. عملیاتی سازی تکنیک های جذب توسعه دهندگان به برنامه API

7. تکنیک های سرویس دهی درست به توسعه دهندگان

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .