برنامه‌ریزی و اجرای چابک در شرایط ناپایدار

برنامه‌ریزی و اجرای چابک در شرایط ناپایدار

وبینار برنامه ریزی چابک با حضور اساتید مطزح ایران در حوزه استراتژی و برنامه ریزی بصورت آنلاین برگزار می گردد.

   

ثبت نام

معرفی رویداد

وبینار برنامه ریزی چابک با حضور اساتید مطرح ایران در حوزه استراتژی و برنامه ریزی به صورت آنلاین برگزار می گردد. در این وبینار در راستای توانمندسازی مدیران سازمانی , سعی شده است تا نیاز مندی های کنونی مدیران و سازمان‌ ها با توجه به عدم پایداری شرایط مورد بررسی گرفته و راهکارهایی با بهره گیری از متدهای نوین برنامه ریزی در دنیا ارائه گردد.

یکی از چالش های مداوم برنامه ریزی , تغییرات مداوم سطحی , تغییرات مدیران , تغییر بازیهای رقابتی , تغییر ذائقه مشتریان و علاوه بر آن فشار تکنولوژی , کشش بازار , تحولات سیاسی و اقتصادی است. مزیت این وبینار , تمرکز بر اثر بخش سازی تصمیمات استراتژیک و اتصال آن به اجر در شرایط ناپایدار است.

مخاطبان رویداد

شرکت در این رویداد را به گروه‌های زیر توصیه میکنیم: